Afspraken en Regels

Voor het functioneren van de vereniging zijn het huishoudelijk reglement, de huurovereenkomst en de regels m.b.t. de privacy belangrijke documenten.

Deze regels zijn bedoeld om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Als lid van onze vereniging gaan we er vanuit dat je bekend bent met de regels en deze naleeft.

Een lidmaatschap wordt aangegaan door ondertekening van de huurovereenkomst door een bestuurslid en het aspirant lid. De in de overeenkomst vermelde persoonsgegevens worden binnen de vereniging gebruikt voor communicatie doeleinden.

Er zijn wettelijke regels gesteld aan privacy. Als vereniging werken we met een ledenbestand en dit vraagt extra zorg. Volgens de privacywetgeving, de AVG, is de vereniging wettelijk verplicht op de website aan te geven hoe de gegevens gebruikt worden. Dit doe je door het plaatsen van een privacyverklaring op de website.

De hierboven vermelde documenten vind je via links onder aan deze pagina. Het betreft het “Huishoudelijk reglement van Volktuindersvereniging Leimuiden”, de “Huurovereenkomst” , de “Privacyverklaring Volkstuindersvereniging Leimuiden” en de “Statuten”: