Afspraken en Regels

Voor het functioneren van de vereniging zijn drie onderwerpen van cruciaal belang. Dat zijn de huisregels, het huurcontract en de regels over privacy.

Deze regels zijn bedoeld als leidraad om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Als lid van onze vereniging gaan we er vanuit dat je bekent bent met de regels en deze naleeft.

Een lidmaatschap wordt aangegaan door ondertekening van de huurovereenkomst door een bestuurslid en het aspirant lid. De in de overeenkomst vermelde persoonsgegevens zullen binnen de vereniging worden gebruikt voor communicatie doeleinden.

Er zijn wettelijke regels gesteld aan privacy. Als vereniging werken we met een ledenbestand dit vraagt extra zorg. Volgens de privacywetgeving, de AVG, ben je wettelijk verplicht op je website aan te geven wat je met deze gegevens doet. Dit doe je door het plaatsen van een privacyverklaring op je website.

Van deze drie onderwerpen zijn hieronder de van toepassing zijnde pdf-bestanden te raadplegen. Het betreft: de statuten en het “Huishoudelijk reglement van Volktuindersvereniging Leimuiden”, de “Overeenkomst voor tuinhuur” en de “Privacyverklaring Volkstuindersvereniging Leimuiden”.