Voorlopige stukken voor ALV2020

Beste tuinders, het tuinseizoen zit er op.

Inmiddels hebben jullie de factuur voor 2021 gekregen.

Zoals jullie weten plannen we na het seizoen onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Dit jaar loopt alles anders dus ook onze ledenvergadering.

De vergadering zal vanwege corona uitgesteld worden tot een tijdstip waarin we elkaar normaal kunnen ontmoeten.
Hierop vooruitlopend krijgen jullie alvast het jaar- en het financieelverslag. Het concept verslag van de ALV2019 hebben jullie al eerder ontvangen en is op deze site terug te vinden.

Aanvullende willen we jullie aandacht vragen voor het volgende:
1. Voor frezen van je tuin kun je je zoals voorheen via de site opgeven.
2. We zijn opzoek naar een algemeen bestuurslid die samen met ons het reilen en zeilen van de vereniging wil vormgeven. Wil je wat voor de vereniging betekenen stuur dan een mailtje naar onze secretaris.

Nieuws van de vereniging

Voor dit jaar zijn alle tuinen verhuurd.

De vrije tuin van Joyce is vorig jaar in bruikleen gegeven aan enkele tuinders en in het voorjaar aan Wesley Waasdorp verhuurd.

Aan de andere kant is de voormalige tuin van Mohammed voor de helft verhuurd aan Hans Vernooij die nu twee halve tuinen in gebruik heeft. De andere helft is aan   Vletter verhuurd. We hebben momenteel 4 aanmeldingen voor een tuin. Deze tuinliefhebber hebben we tot op heden teleur moeten stellen. 

Regelmatig bieden we lokale media stukjes aan om onze vereniging te promoten. Naar aanleiding van een artikel van ons in “Alles in Kaag en Braassem” over tuinieren in coronatijd heeft Ineke op 4 april een interview gegeven op Studio Kaag en Braassem. Hartstikke leuk om de vereniging zo onder de aandacht te brengen. Het help ons verder in de verhuur van tuinen. Zoals je hierboven leest met succes

Als vereniging kopen we zaden in voor onze leden. Dit jaar hebben we voor ruim €900,- ingekocht. De korting was ongeveer 28%. Deze korting is geheel ten goede gekomen aan de deelnemende leden. Als extra service hebben we mestkorrels ingekocht tegen een aantrekkelijke prijs.

Er zijn 25 zakken verkocht. Voor wie interesse heeft we hebben nog een klein voorraadje staan. Voor €11,- per zak kun je ze bestellen bij de secretaris.

We hebben er al meer over geschreven, asbest! In de jaarvergadering is afgesproken dat leden zelf op hun tuin aanwezig asbest verwijderen. Er zijn leden die dit oppakken maar gaandeweg vastlopen bij de gemeente. Voor wie wil weten hoe het zit. Op onze site vind je de noodzakelijke informatie.    

Een van onze leden, Dennis Jong, werkt in de voedselketen. Door de coronacrisis is lukt het hem even niet om z’n tuin bij te houden.

We hebben afgesproken dat we voor dit jaar zijn tuin zullen bijhouden. We hebben dit vormgegeven door de tuin in te zaaien met een bijentrekkend bloemenmengsel. Goed voor de bijtjes en leuk voor leden die af en toe een veldboeketje op tafel willen zetten.

Verslag ALV 2019

Met deze link is het verslag van de ALV 2019 downloaden. In de vergadering is besloten het huishoudelijk reglement op enige punten te wijzigen. Het betreft de onderwerpen: adminstratieve kosten en huisdieren.

Het verslag is uiteraard nog in concept en wordt de volgende ALV vastgesteld.

Verkiezing voorzitter

Gisteravond heeft de ALV plaatsgevonden. Het was een goede vergadering waarin veel punten zijn besproken, maar we miste de voorzitter. In de ledenvergadering hebben we ondermeer stilgestaan bij de verdienste van Dick voor de vereniging. 16 jaar is hij onze voorzitter geweest. Namens de ledenvergadering en het bestuur bedanken Dick voor wat hij voor de vereniging heeft betekend.

Met het vertrek van Dick moeten we opzoek naar een nieuwe voorzitter. We nodigen de leden uit om zich te nomineren. Als je wat meer voor de vereniging wilt betekenen en samen met de andere bestuursleden wilt inzetten voor de vitaliteit van de vereniging “join the team” en meld je aan. Is dit niets voor jou maar weet je iemand laat het ons dan weten.

Volgens ons reglement moet een voordracht van een bestuurslid 14 dagen voor een ledenvergadering plaatsvinden. Rekening houdend met de feestdagen verwachten we aanmeldingen en voordrachten voor 15 januari te ontvangen. Daarna zullen we omstreeks begin februari een ledenvergadering bijeen roepen om een nieuwe voorzitter te kiezen. 

In het uitzonderlijke geval dat we geen kandidaat hebben zullen we zonder hier een tijdspad aan te verbinden zelf opzoek gaan naar een geschikte kandidaat. 

Algemene Ledenvergadering 2019

Het tuinseizoen zit er weer op dus het wordt tijd om de Algemene Leden Vergadering te houden. De geplande vergaderdatum sluit niet aan op de termijn zoals genoemd in ons reglement. Onze excusses daarvoor. De vergadering is gepland op

18 DECEMBER OM 19.00 UUR IN HET SPANT.

Dit jaar is veel vrijwilligers werk verricht. Kijkend naar volgend jaar willen we er als vereniging meer als eenheid voor elkaar zijn. Belangrijke agendapunten voor de vergadering zijn onder meer:

  • hoe kunnen we als vereniging meer voor elkaar betekenen;   
  • de asbest problematiek en
  • ontwikkelingen Leimuiden-West.

U bent van harte welkom.

De voor deze vergadering van belang zijnde stukken zijn hieronder terug te vinden en te downloaden. De agenda wordt separaat via de mail aangeboden.

Asbest op onze complexen

In de ALV van 10 december is het onderwerp asbest besproken. Vooralsnog zijn asbesttoepassingen (niet alleen daken maar alle toepassingen) volgens de Asbestplanning 2024 na 2024 niet meer toegestaan. Bovendien moet asbest worden verwijderd als dit gevaar oplevert. Dit is het geval bij veroudering zoals bijvoorbeeld door afbrokkelen van golfplaten. Op onze complexen zijn vooral asbestplaten voor beschoeiingen gebruikt.

Om een beeld te krijgen wat ons te wachten staat vragen we u om op te geven of er mogelijk op uw tuin asbest aanwezig is en hoeveel. Als we weten hoeveel en waar het asbest zit kunnen we samen kijken hoe we het asbest op tijd en tegen zomin mogelijk kosten kunnen verwijderen.

We horen graag van u!

Algemene Leden Vergadering 2018

Naast de gebruikelijke agenda-punten is een nieuw huishoudelijk reglement en de privacy-verklaring vastgesteld. Verder zijn de plannen Leimuiden West in detail besproken.

In onderstaande linken staan alle relevante documenten van deze vergadering. Uiteraard zijn deze stukken nog in concept en worden de volgende ALV vastgesteld.

Zijn er vragen stuur dan een mail naar admin@vtv-leimuiden.nl
Voor over Leimuiden West kunt u het beste Dick benaderen door een mail te sturen naar d.straathof@online.nl

vergadering

leimuiden west 1

leimuiden west 2

tekening LW