Algemene Ledenvergadering 2019

Het tuinseizoen zit er weer op dus het wordt tijd om de Algemene Leden Vergadering te houden. De geplande vergaderdatum sluit niet aan op de termijn zoals genoemd in ons reglement. Onze excusses daarvoor. De vergadering is gepland op

18 DECEMBER OM 19.00 UUR IN HET SPANT.

Dit jaar is veel vrijwilligers werk verricht. Kijkend naar volgend jaar willen we er als vereniging meer als eenheid voor elkaar zijn. Belangrijke agendapunten voor de vergadering zijn onder meer:

  • hoe kunnen we als vereniging meer voor elkaar betekenen;   
  • de asbest problematiek en
  • ontwikkelingen Leimuiden-West.

U bent van harte welkom.

De voor deze vergadering van belang zijnde stukken zijn hieronder terug te vinden en te downloaden. De agenda wordt separaat via de mail aangeboden.

Goed om te weten!

Het tv- programma Zembla meldt dat bestrijdingsmiddelen na het spuiten van akkers m.n. in de bollenteelt de omgeving besmet.
Onderzoek van het RIVM toont aan dat in de omgeving van spuitgebieden een tien keer hogere concentraties bestrijdingsmiddelen wordt gemeten dan gebieden verder weg, ook weken na het spuitseizoen.

Als vereniging willen we graag zo biologisch mogelijk en in harmonie met de natuur tuinieren.
In die geest is dat ook in ons reglement opgenomen.
Het door RIVM uitgevoerde onderzoek impliceert dat de impact van het gebruik van bestrijdingsmiddelen verder gaat dan je eigen tuintje.
Ook omliggende tuinen kunnen bij intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen onbedoeld besmet worden met concentraties bestrijdingsmiddelen.
Dit wetend: Houd er rekening mee dat wanneer u teneinde raad toch de spuit ter hand neemt, u uw mede tuinders overlast kan bezorgen.
Het advies van het bestuur is: Voordat u overgaat tot chemische bestrijding praat eens met mede tuinders, misschien zijn er alternatieven die beter aansluiten op onze huisregels.

Asbest op onze complexen

In de ALV van 10 december is het onderwerp asbest besproken. Vooralsnog zijn asbesttoepassingen (niet alleen daken maar alle toepassingen) volgens de Asbestplanning 2024 na 2024 niet meer toegestaan. Bovendien moet asbest worden verwijderd als dit gevaar oplevert. Dit is het geval bij veroudering zoals bijvoorbeeld door afbrokkelen van golfplaten. Op onze complexen zijn vooral asbestplaten voor beschoeiingen gebruikt.

Om een beeld te krijgen wat ons te wachten staat vragen we u om op te geven of er mogelijk op uw tuin asbest aanwezig is en hoeveel. Als we weten hoeveel en waar het asbest zit kunnen we samen kijken hoe we het asbest op tijd en tegen zomin mogelijk kosten kunnen verwijderen.

We horen graag van u!

Algemene Leden Vergadering 2018

Naast de gebruikelijke agenda-punten is een nieuw huishoudelijk reglement en de privacy-verklaring vastgesteld. Verder zijn de plannen Leimuiden West in detail besproken.

In onderstaande linken staan alle relevante documenten van deze vergadering. Uiteraard zijn deze stukken nog in concept en worden de volgende ALV vastgesteld.

Zijn er vragen stuur dan een mail naar admin@vtv-leimuiden.nl
Voor over Leimuiden West kunt u het beste Dick benaderen door een mail te sturen naar d.straathof@online.nl

vergadering

leimuiden west 1

leimuiden west 2

tekening LW