Geef je hier op om je tuin te fresen

Ook dit jaar kunnen we weer tuinen fresen. Als je onderstaand formulier invult en voor betaling zorg draagt dan nemen we contact met je op als we gaan fresen.

  1x fresen van een hele tuin a' 200 m2 kost €38,-
  2x fresen van een hele tuin a' 200 m2 kost €76,-
  Voor een halve tuin betaal je de helft van de kosten.

  1x fresen2x fresen

  De verschuldigde kosten kunt u voorafgaande aan het fresen overmaken op rekeningnummer NL23 RABO 0127 7101 32 t.n.v. Volkstuinders Vereniging Leimuiden t.a.v. P. Vroonland.

  Zaad bestellen

  Beste tuinders, bij dit bericht vindt u de zaadgids 2021 van ‘van der Wal zaden’ samen met de bijbehorende bestelformulieren. Omdat tuinders ook vroege gewassen zoals erwten willen telen zullen we ook dit jaar de bestelling van de vereniging vroegtijdig plaatsen. Zoals gebruikelijk wordt gelijktijdig met de bestelling van zaden de pootaardappelen besteld. U kunt uw bestelling tot 18 december 2020 plaatsen en inleveren bij de secretaris. Daarna zal een verzamelbestelling uitgaan. De levering van zaden en pootgoed zal in twee delen plaatsvinden, de zaden begin januari en de pootaardappelen medio maart 2021.

  Vorig jaar hebben we ook een verzamelbestelling voor biologische zaden bij ‘de Boster zaden’ geplaatst, echter door onvoldoende deelname loont het niet om via de vereniging een bestelling bij deze leverancier te plaatsen. Wilt u bij de Bolster bestellen dan zult u dat zelf moeten doen.

  Tot slot voor degene die liever een papieren zaadgids willen hebben, die kunnen die iedere dag na 17.00 bij de secretaris ophalen.

  Nieuwsbrief nummer 2

  Leden, hierbij plaatsen we onze tweede nieuwsbrief. Klik hier en u ziet de laatste wetenswaardigheden en mededelingen van het bestuur. Als u ook iets in de nieuwsbrief wilt plaatsen laat het ons weten en we gaan ermee aan de slag.

  Corona en de moestuin

  Beste tuinvrienden,

  De coronacrisis houdt eenieder bezig en dat zal nog wel een poosje zo blijven ook.

  De Bond Volkstuinverenigingen en de Stichting Volkstuinen in Nederland hebben corona regels opgesteld. Ze stellen ondermeer regels aan het ontvangen van bezoekers op de tuinen; het toepassen van de 1,5 metermaatregel, het gemeenschappelijk uitvoeren van werkzaamheden en het gebruik van tuinhuisjes.

  Het is voor ons als kleine volkstuinvereniging niet moeilijk om de regels te volgen, het lijkt bij ons allemaal natuurlijk en netjes te verlopen

  De regels en adviezen die voor buiten het complex gelden worden ook op onze complexen nageleefd.
  Als bestuur noemen we specifiek:
  – groepsvorming meer dan 3 personen is niet toegestaan;
  – het ontvangen van visite op de tuin wordt afgeraden;
  – je mag alle noodzakelijke klussen uitvoeren en
  – als je snotterig bent ben je niet welkom.

  Wel zijn de beheersactiviteiten, zoals onderhoud aan tegelpaden, tot nadere orde uitgesteld. Evenals de  verenigingsbarbeque die we dit jaar voor het eerst zouden houden, wordt een jaartje doorgeschoven.

  Voor nu, geniet van je tuin en blijf gezond!

  Het bestuur

  Even voorstellen

  Beste collega volkstuinders,

  U heeft mij enkele weken geleden gekozen tot voorzitter van onze vereniging, dank daarvoor. Daarom wil ik mij even voorstellen.

  Ik ben Chris Vink geboren in Vriezekoop 15-12-47 en in het dagelijks leven veehouder geweest. Daarnaast veel bestuurlijk werk gedaan gemeente, waterschap en veel sectorale en aanverwante bezigheden.

  Sedert 10 jaar woon ik met Joke aan de Leeuwerik in Leimuiden. Vanaf die tijd heb ik ook een volkstuin aan de Kerklaan waar ik veel plezier aan beleef. Eerlijke groenten, veel sociale contacten, elkaar wat helpen en ondersteunen is het motto.

  Toen onze voorzitter er mee stopte moest het bestuur weer op sterkte worden gebracht. Na enig aandringen en wat verzoeken heb ik mij beschikbaar gesteld om voorzitter te worden. Ik doe dit om onze andere bestuursleden te ondersteunen. We zijn ook blij dat Ineke Buskermolen ons wil ondersteunen, vele handen maken licht werk.

  Ik ga er van uit dat we de regels en de afspraken met elkaar nakomen om daardoor plezier aan onze tuin te beleven en daarbij heerlijke groenten en fruit oogsten.

  Ik wens u voor 2020 veel tuinplezier toe, we zullen elkaar wel een keer ontmoeten.

  Vriendelijke groet, Uw voorzitter Chris Vink

  Beste collega volkstuinders,

  En dan het ondersteund bestuurslid: Ineke Buskermolen is mijn naam. Al jaren getrouwd met Kees Buskermolen van de Herenweg. Een echte Leimuidenaar dus. Mijn bescheiden wiegje stond in Langeraar. Om de hoek van Leimuiden dus.

  Sinds 2003 wonen we aan de Grutto in Leimuiden en sinds ca vier jaar tuinen wij op het complex aan de Kerklaan. Wij voelen ons daar echt thuis en worden met raad en daad bijgestaan door de oude rotten in het vak!!

  Naast de moestuin is fotografie een van mijn andere hobby’s. Bij fotoLifeview Kaag en Braassem ben ik na het opstarten voorzitter geweest. De club bestaat inmiddels ruim 10 jaar. En dan probeer ik ook nog zuiver te zingen in het popkoor Happiness in Langeraar!

  Na de oproep van vtv Leimuiden heb ik mij aangemeld als ondersteunend bestuurslid en na jullie goedvinden ben ik dat officieel geworden. Ik zal mijn uiterste best doen om dat zo goed mogelijk te doen en met de nieuwe voorzitter Chris is het bestuur weer op volle sterkte!

  Ik wens iedereen een mooie vruchtbare zomer toe. Wij tuinen direct achter de scouting, dus wil je mij een keer ontmoeten kom gerust langs.

  Met vriendelijke groet, Ineke Buskermolen

  Bestellen koemestkorrels

  Beste tuinders, naast zaden leveren we ook nu weer mestkorrels tegen een aantrekkelijke prijs.

  We hebben weer een nieuwe voorraad aangeschaft, dus als je één of meerdere zakken wilt bestellen dan kan dat.
  Stuur even een mailtje of bestel met onderstaand bestelformulier. Vermeld hoeveel je wilt bestellen en wanneer je je bestelling ophaalt. We vragen je vooraf te betalen. Het rekeningnummer staat onderaan deze pagina. Je bestelling kan je ophalen bij onze opslag van het complex Leeuwerik.

   De prijs per zak is €12,-- van 20 kg.
   Het aantal zakken dat ik bestel is:

   De verschuldigde kosten zal ik voorafgaande aan de levering overmaken op rekeningnummer NL23 RABO 0127 7101 32 t.n.v. Volkstuinders Vereniging Leimuiden t.a.v. P. Vroonland.
   De bestelling haal ik op bij de opslag op het complex Leeuwerik.
   Gewenste datum:

   Asbest verwijderen

   Het onderwerp is hot, asbest.
   Op de jaarvergadering is afgesproken dat tuinders zelf zorgdragen voor verwijdering van asbest. Dirk, een van onze tuinder, heeft de stoute schoenen aangetrokken en zijn asbest beschoeiing verwijderd en vervolgens aangeboden bij het afvalstation van de gemeenten Kaag en Braassem. Dit is niet geheel vlekkeloos verlopen. Het asbest werd niet geaccepteerd omdat hij zijn voornemen niet eerst had gemeld bij het omgevingsloket. Een hoop gedoe dus.

   Voor tuinder die aan de slag willen met de verwijdering van asbest hierbij de link met de regels die de gemeente stelt.

   Asbest op onze complexen

   In de ALV van 10 december is het onderwerp asbest besproken. Vooralsnog zijn asbesttoepassingen (niet alleen daken maar alle toepassingen) volgens de Asbestplanning 2024 na 2024 niet meer toegestaan. Bovendien moet asbest worden verwijderd als dit gevaar oplevert. Dit is het geval bij veroudering zoals bijvoorbeeld door afbrokkelen van golfplaten. Op onze complexen zijn vooral asbestplaten voor beschoeiingen gebruikt.

   Om een beeld te krijgen wat ons te wachten staat vragen we u om op te geven of er mogelijk op uw tuin asbest aanwezig is en hoeveel. Als we weten hoeveel en waar het asbest zit kunnen we samen kijken hoe we het asbest op tijd en tegen zomin mogelijk kosten kunnen verwijderen.

   We horen graag van u!