Stand van zaken Leimuiden West

Er gebeurt vanalles om ons heen. De projectontwikkelaar heeft ons bij gepraat over de laatste stand van zaken. Voor geinteresseerde tuinders de laatste update.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken naderen hun einde. MARKUS BV zal het werk deze maand voltooien. Er is aardig wat werk verzet: Het zal niemand ontgaan zijn de mega-vrachtwagens door het dorp en de schepen aan de wal bij de Ringvaart. Vanaf de tuinen was het gekrioel van kranen en bulldozers goed te zien. Het leek een ongeorganiseerde bende maar niets is minder waar: er is 40.000 m3 aan stortmateriaal verzet, 63000 m3 grond en zand aangevoerd, 190.000 m1 vertikale dranaige ingebracht en 1200 m1 beschoeiing geplaatst, dat is niet niks. De volgende fase staat in de startblokken. In het voorjaar begint Woondienst Aarwoude met de bouw van 24 levensbestendige, nul-op-de-meter huurwoningen op het voormalige voetbalveld aan de noordkant van ons complex. Aansluitend in de zomer start projectonwikkelaar Vibu op het v.m. veldje van de huttenbouw met de bouw van 13 twee-onder-een-kap woningen. Waarna als laatste de villa’s op de dijk zullen worden gerealiseerd.

Op zoek naar de voorzitter

We hebben eerder aangekondigd op zoek te zijn naar een nieuwe voorzitter. Tot nu heeft deze zoektocht niets opgeleverd. Betekent dat de job zo zwaar is of is er iets anders aan de hand! Piet en ik doen veel voor de vereniging maar daar hebben we ook een voorzitter bij nodig, dus meld je, het kan nog. Uiteraard zullen wij zelf op zoek gaan naar een kandidaat voor het voorzitterschap. Zodra we een kandidaat hebben zullen we die aan u bekend stellen en in voorkomend geval vragen om met deze kandidaat akkoord te gaan.

Asbest verwijderen

Het onderwerp is hot, asbest.
Op de jaarvergadering is afgesproken dat tuinders zelf zorgdragen voor verwijdering van asbest. Dirk, een van onze tuinder, heeft de stoute schoenen aangetrokken en zijn asbest beschoeiing verwijderd en vervolgens aangeboden bij het afvalstation van de gemeenten Kaag en Braassem. Dit is niet geheel vlekkeloos verlopen. Het asbest werd niet geaccepteerd omdat hij zijn voornemen niet eerst had gemeld bij het omgevingsloket. Een hoop gedoe dus.

Voor tuinder die aan de slag willen met de verwijdering van asbest hierbij de link met de regels die de gemeente stelt.

Zaad bestellen (nog één week)

De kerst is voorbij en nieuwjaar komt eraan. Een drukke tijd waarin een reminder kan helpen.  Zoals in een vorig bericht is aangegeven worden de opgegeven bestellingen 2 januari verstuurd. Daarna is het niet meer mogelijk te bestellen.

Mis de boot niet en wacht niet te lang.

Bestellingen kunnen bij de secretaris (Watersnip 1) ingeleverd worden.
Klik voor bestelformulieren op onderstaande knop.

  

Verslag ALV 2019

Met deze link is het verslag van de ALV 2019 downloaden. In de vergadering is besloten het huishoudelijk reglement op enige punten te wijzigen. Het betreft de onderwerpen: adminstratieve kosten en huisdieren.

Het verslag is uiteraard nog in concept en wordt de volgende ALV vastgesteld.

Bestellen zaad en pootgoed

In november heeft u digitaal de zaadgidsen van “Van der Wal zaadhandel” en de “Bolster”  samen met de bestellijsten ontvangen. Hier nog even de bestelprocedure en ten overvloede de link met aanvullende informatie. 

https://www.vtv-leimuiden.nl/zaadgidsen/

Voor 2 januari geeft u uw bestelling op door de bestellijst in te vullen en in te leveren bij, de secretaris van de vereniging, of het formulier te scannen en de mailen naar admin@vtv-leimuiden.nl. De bestelling worden voorts door mij geclusterd en naar de leveranciers verzonden.  

Het zaai- en pootgoed zal ook nu weer in twee afzonderlijke partijen worden geleverd. Het ophalen van zaden en pootgoed wordt op een nader te bepalen plaats op twee levermomenten in de eerste helft van februari voor de zaden en half maart voor het pootgoed gepland.

Bij aflevering krijgt u een factuur van uw bestelling van de vereniging met het verzoek deze binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer NL23 RABO 0127710132 t.n.v Volkstuinders Vereniging Leimuiden t.a.v. P. Vroonland. Het factuurbedrag is berekend inclusief verkregen staffelkorting.

Het bestellen via de vereniging wordt van harte aanbevolen. Het voordeel van bestellen via de vereniging levert een leuke korting op. De korting wordt met u verrekend. Als u de hier beschreven procedure volgt bent u verzekerd van dit voordeel. Wijkt u af van de procedure dan kan het zijn dat u buiten de gemeenschappelijke bestelling valt en u het voordeel van de staffelkorting misloopt.

Verkiezing voorzitter

Gisteravond heeft de ALV plaatsgevonden. Het was een goede vergadering waarin veel punten zijn besproken, maar we miste de voorzitter. In de ledenvergadering hebben we ondermeer stilgestaan bij de verdienste van Dick voor de vereniging. 16 jaar is hij onze voorzitter geweest. Namens de ledenvergadering en het bestuur bedanken Dick voor wat hij voor de vereniging heeft betekend.

Met het vertrek van Dick moeten we opzoek naar een nieuwe voorzitter. We nodigen de leden uit om zich te nomineren. Als je wat meer voor de vereniging wilt betekenen en samen met de andere bestuursleden wilt inzetten voor de vitaliteit van de vereniging “join the team” en meld je aan. Is dit niets voor jou maar weet je iemand laat het ons dan weten.

Volgens ons reglement moet een voordracht van een bestuurslid 14 dagen voor een ledenvergadering plaatsvinden. Rekening houdend met de feestdagen verwachten we aanmeldingen en voordrachten voor 15 januari te ontvangen. Daarna zullen we omstreeks begin februari een ledenvergadering bijeen roepen om een nieuwe voorzitter te kiezen. 

In het uitzonderlijke geval dat we geen kandidaat hebben zullen we zonder hier een tijdspad aan te verbinden zelf opzoek gaan naar een geschikte kandidaat.