Asbest verwijderen

Het onderwerp is hot, asbest.
Op de jaarvergadering is afgesproken dat tuinders zelf zorgdragen voor verwijdering van asbest. Dirk, een van onze tuinder, heeft de stoute schoenen aangetrokken en zijn asbest beschoeiing verwijderd en vervolgens aangeboden bij het afvalstation van de gemeenten Kaag en Braassem. Dit is niet geheel vlekkeloos verlopen. Het asbest werd niet geaccepteerd omdat hij zijn voornemen niet eerst had gemeld bij het omgevingsloket. Een hoop gedoe dus.

Voor tuinder die aan de slag willen met de verwijdering van asbest hierbij de link met de regels die de gemeente stelt.

Asbest op onze complexen

In de ALV van 10 december is het onderwerp asbest besproken. Vooralsnog zijn asbesttoepassingen (niet alleen daken maar alle toepassingen) volgens de Asbestplanning 2024 na 2024 niet meer toegestaan. Bovendien moet asbest worden verwijderd als dit gevaar oplevert. Dit is het geval bij veroudering zoals bijvoorbeeld door afbrokkelen van golfplaten. Op onze complexen zijn vooral asbestplaten voor beschoeiingen gebruikt.

Om een beeld te krijgen wat ons te wachten staat vragen we u om op te geven of er mogelijk op uw tuin asbest aanwezig is en hoeveel. Als we weten hoeveel en waar het asbest zit kunnen we samen kijken hoe we het asbest op tijd en tegen zomin mogelijk kosten kunnen verwijderen.

We horen graag van u!

TOM in de buurt

Als Volkstuinders Vereniging zijn we ingeschreven bij “Tom in de buurt”. Deze inschrijving biedt ons de mogelijkheid om door bemiddeling van deze organisatie vrijwilligers te werven voor afzonderlijke leden van onze vereniging.

Bijvoorbeeld: U bent als tuinder niet meer in staat uw geliefde hobby uit te oefenen en u dreigt achter de geraniums te verdwijnen. Dan kunnen we met behulp van “TOM in de buurt” een vrijwilliger werven door een vacature op hun site te plaatsen. Door deze site is het eenvoudiger om binnen de regio vrijwilligers te bereiken, bij een match kunt u daarna samen met de vrijwilliger uw hobby toch blijven uitoefenen.

Heeft u interesse laat het ons dan weten dan zullen we de mogelijkheden met u bekijken.